Handleiðsla

Hvað er handleiðsla?

Handleiðsla er stuðningur við einstaklinga sem vilja styrkjast og þroskast í starfi. Tilgangurinn er að skapa nýjan skilning á starfinu og finna fleiri leiðar og úrræði í því máli sem er verið að fjalla um eða tekið fyrir í hvert sinn. Einnig er handleiðsla verkfæri til að gera starfsmanninn meðvitaðan um hvernig hans eigin skoðanir, viðhorf og líðan hafa áhrif á störf hans. Með reglubundinni faglegri handleiðslu er mögulega hægt að fyrirbyggja stöðnun, streitu eða kulnun í starfi.  

 

Handleiðsla getur verið í formi:

Einstaklingshandleiðslu, hóphandleiðslu og jafningjahandleiðslu.

Einstaklingshandleiðsla er form þar sem starfsmaðurinn getur fengið endurgjöf á verkefni sín og farið yfir þau vandamál og verkefni sem hann er að takast á við í vinnu sinni og fengið endurgjöf frá handleiðaranum. En áherslan er á daglegu störf starfsmannsins og fagþróun. Góðir starfshættir handleiðara er endurgjöf sem er ekki yfirþyrmandi en veitir þeim sem eru í handleiðslu uppbyggilegar leiðbeiningar og viðráðanlegar miðað við hvar hann er staddur í sínu starfi.

Hóphandleiðslan er form þar eru einstaklingarnir að læra af verkefnum hvers og eins. Innihaldið er ákveðið og mótað af hópmeðlimum sjálfum. Utanaðkomandi fagaðili er oft fenginn til að stýra hóphandleiðslunni. Markmiðið er það sama og í einstaklings handleiðslu,  það er að ræða hvaða áhrif starfið hefur á einstaklingana sem sinna því og eru þeir hvattir til að segja frá þeim tilfinningum og hugsunum sem þeir eru að upplifa í starfinu.

Jafningjahandleiðsla er form þar sem allir taka þátt á jafnræðisgrundvelli. Enginn sem heldur utan um hópinn, starfsfólkið ráðgjafar hver hjá öðrum.

Í sumum tilvikum eru stjórnendur einnig handleiðarar fyrir starfsfólk sitt og hafa getu til að greina á milli hlutverksins stjórnandi og handleiðara, en þetta gefur stjórnandanum meiri ábyrgð gagnvart starfsmönnum. Ef stjórnandi er einnig handleiðari getur verið erfitt fyrir hann að nota ekki þær upplýsingar sem hann fær frá hinum handleidda í þágu fyrirtækisins. 

Mikið álag getur oft verið á starfsfólki sem starfar á til dæmis heilbrigðisstofnunum og þjónustumiðstöðvum á velferðarsviði, störfin krefjandi og úrræðin takmörkuð, fagleg handleiðsla þar sem notaðar góðar og skipulagðar starfsreglur styður við starfsmenn, jafnvel á tímum mikilla skipulagsbreytingar og álags.

Hlíðasmári 14

200 Kópavogur

Sími: 857-7575

kt. 561202-3970

e-mail: leitumleida@leitumleida.is​

www.leitumleida.is

© 2019   Leitum leiða ehf.